Kunstacker ist ein Konzept das Schnittmengen zwischen Personen, Firmen und Institutionen sichtbar macht, diese zusammenführt,
aus dem heraus neues nachhaltiges kulturelles Leben entsteht.

Mitdenken
Vorschläge und Anregungen sind nicht nur gewünscht sondern unentbehrlich um unsere direkte Umgebung gemeinsam in Wert zu setzen, und unseren Kindern als Zukunftsspielplatz bereitzustellen. Ich freue mich auf ihre Ideen und eine Zusammenarbeit. idee@kunst-acker.de

NL
“Kunstacker” (kunstakker) is een concept dat verbanden en overlappingen ziet én zichtbaar maakt tussen bestaande groepen/initiatieven/ideeën en mensen, en deze vervolgens bij elkaar brengt waardoor nieuw duurzaam en verrijkt cultureel leven ontstaat.
Aan de Nederlandse versie van deze website wordt gewerkt. U kunt ons tot die tijd (in het Nederlands) mailen voor meer informatie.